Alternativni pravac na Brezovo polje

Obnovljena je markacija na stazi Bjelovac - Ivička kosa čime je uz prošlogodišnje markiranje kompletiran još jedan alternativni pravac na Brezovo polje.

Opširnije: Alternativni pravac na Brezovo polje

Priznanja udruge Slavonski planinari

Na godišnjoj sjednici Skupštine Slavonskih planinara od 04.03.2017. godine u dijelu dodjela pohvala i priznanja, našoj udruzi je dodijeljeno:

Opširnije: Priznanja udruge Slavonski planinari

Ljetni program sportskog penjanja

Tijekom 2016.godine smo provodili projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Nova Gradiška.

Opširnije: Ljetni program sportskog penjanja

Maškare 2017. - Mi u 1920-ima

Petak, zašto je baš petak 24.02.2017. bio dan kada su me obuzela sjećanja na dvadesete.

Opširnije: Maškare 2017. - Mi u 1920-ima

Izlet na pl. Rilu u Bugarskoj - najava

Planinarski izlet u Bugarsku na planinu Rilu u organizaciji Višeslava Turkovića iz PD Mališćak.

Opširnije: Izlet na pl. Rilu u Bugarskoj - najava

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top