Izlet s Dušom - najava

Izlet na Psunj u nedjelju 20.2.2022.

Nemarkiranim stazama oko Predole.
20.2.2022. (nedjelja) u 9h kod planinarske kuće na Strmcu.

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top