Izlet u Istru - najava

HPD Strmac Nova Gradiška planinarski izlet u Istru.

 Više informacija je na plakatu.

 

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top