Zrmanja i Krupa - najava

16. i 17. 3. 2019. održat će se izlet na Zrmanju i Krupu.

 Detaljnije informacije bit će objavljene uskoro. Prijave za izlet kod vodiča izleta Krešimira Slobodnjaka.

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top