Povijest društva

Hrvatsko planinarsko društvo „STRMAC“ Nova Gradiška osnovano je 1932. godine pod nazivom Planinarsko društvo „STRMAC“. Za prvog predsjednika izabran je ing. Ivan Baretić. Osnivačka skupština održana je 06. prosinca 1932. godine te su na njoj osnovane i prosvjetna i pjevačka sekcija društva s ciljem edukacije članova i građana te sudjelovanja na priredbama i zabavama. Prvi izleti organizirani su na planinu Psunj – Dobra voda i Brezovo polje, do utvrde Gračanica kod Baćindola, Jajce i Jankovac. Prije II. svjetskog rata postojale su samo tri markirane planinarske staze: jedna za Brezovo polje od Cernika preko Giletinaca i Dobre vode, s povratkom preko Šibljačkog potoka na Strmac. Druga staza vodila je od Strmca do livada Predol i Veliki gaj, a treća za utvrdu Gračanica. Tijekom II. svjetskog rata Društvo radi u otežanim uvjetima, a mnogi članovi su nestali ili ubijeni u vihoru rata što je dovelo do prestanka Društva, sve do 1953. godine kada se obnavlja rad Društva. Planinarsko društvo bez svog planinarskog doma u kojem se planinari okupljaju i druže, odakle kreću na izlete, nije potpuno. Iz tog razloga već od osnutka Društva razmišljalo se o gradnji planinarskog doma. Prvi pokušaji bili su prije II. svjetskog rata, ali su propali zbog ratnih događanja. U godinama nakon obnove rada Društva planiralo se sagraditi planinarski dom na Predoli. No, kako je to područje pretvoreno u lovište, odustalo se od te lokacije. Logično je bilo da se dom sagradi pri vrhu planine Psunj, na Brezovom polju, pa je na toj lokaciji 1983. godine položen kamen temeljac. Uspjela se izgraditi samo drvena baraka koja je služila kao spremište građevinskog materijala, no imala je funkciju planinarskog skloništa. Ta baraka je na žalost izgorjela. Međutim, nije se odustalo od projekta planinarskog doma te je 1988. godine Šumarija darovala Društvu veliku aluminijsku montažnu baraku koju je američka vojska u II. svjetskom ratu koristila kao bolnicu. Crveni križ ju je dobio na poklon i smjestio iznad Strmačkog jezera. Bila je u lošem stanju, ali je trudom planinara (popravci prozora, betoniranje poda, izgradnja unutarnjih pregradnih zidova, kuhinje, sanitarnog čvora, manje spavaonice i dr.) pretvorena u „Planinarsko sklonište u izgradnji“. Početkom Domovinskog rata 1991. godine rad Društva je prekinut, a planinarsko sklonište opustošeno i opljačkano. Na obnoviteljskoj skupštini dana 05. listopada 1995. godine obnovljen je rad Društva pod nazivom HPD „STRMAC“ Nova Gradiška koji neprekidno traje do danas. Odmah je započeto i s obnovom kuće na Strmcu uz pomoć privrednih subjekata iz Nove Gradiške, donacija članova i podupiratelja Društva tako da je to „planinarsko sklonište“ postalo prava planinarska kuća.

Literatura: Mladen Vidaković - 70 godina planinarstva u Novoj Gradiški

Posjetite

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top