5. izlet IV. pl. škole - Klek

Dana 08.05. 2022. održan je  peti izlet IV planinarske škole na Klek.

Cilj izleta: poboljšanje kondicije, vježbanje orijentacije i čvorova
Organizator: HPD  Strmac Nova Gradiška
Ruta: „Ferdina staza”; Vučić Selo- Kneja - Rtovi – Kobila - Planinarski dom Klek - vrh Kleka - Planinrski dom Klek- Kobila – Bjelsko
Dužina puta:12,73 km
Vrijeme hodanja: 4 sata + 1 sat odmora
Najviša točka: Klek 1180 m
Vremenske prilike: Većinom oblačno, mjestimično sunčano i magovito
Staza: prohodna, dobro obilježena markacijama, povremeno mokra i blatna naročito pri usponu na Rtovima
Krajolik: šuma bukve, graba i crnogorice, planinske livade, kamenjar i visoke stijene
Pogled: s vrha Kleka vidi se Ogulin , jezero Sabljaci, Bjelolasica, Risnjak
Zanimljivosti: Planina Klek je kolijevka hrvatskog planinarstva čiji obris se nalazi na  grbu HPS. Vrh Kleka je okomita stijena visoka 200 m koja je bila prva škola hrvatskih alpinista.
Prema narodnoj predaji Klek je sijelo vještica.
Ukupno izletnika 28 ( 17 polaznika planinarske škole)

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top