1. izlet "SO" Papuk

1. izlet "Slavonskim otocima" odveo nas je na Papuk, na vrhove Mališćak i Ivačku glavu. Kružna tura se podrazumijeva.

Parkiramo se u blizini Veličkog kamenoloma, otprilike u ravnini sa Starim gradom. Prvi vrh na koji smo se uputili je Mališćak, ali vrh je tu samo kao točka u kojoj izlet dijelimo u segmente, ništa više ni manje važan od područja kojim ćemo prolaziti. Turjak uz svoj uobičajeni mediteranski šarm časti nas proljetnicama. Of kors, gledaj, al' ne diraj. Izlaskom na Mališćak dočekuje nas hladan sjeverac. U skloništu rani ručak ili kasni doručak kako je koga "potrefilo" pa nema stajanja do Orahove vode. Na Orahovoj vodi raskoš. Šafrani. Bijeli, plavi, hibridni. Pasji zub, procjepak. Na Ivačkoj glavi kraća pauza pa se spuštamo prema sjeveru, zakrećemo na istok i vojnu cestu hvatamo pod Koprivnatim brdom. Povratak Jankovačkom cestom. Na Krečani kratica nije upotrebljiva zbog sječe, pod Padežkim visom spuštamo se u kanjon Veličanke, koji ako ćemo cijepidlačiti u ovom dijelu to još nije. Je kanjon, nije Veličanke. Staza nije baš u čestoj upotrebi, ali je lijepa. Još malo makadama i još manje asfalta i evo nas na ishodištu koje je postalo cilj današnjeg izleta.

U oku promatrača.


  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top