Planinarke na Psunju

U nedjelju 10.ožujka planinarke HPD Strmac obilježile su Dan žena zajedničkim druženjem u prirodi.

AFŽ - Apsolutno Fantastične Žene su danas dosegle više vrhunaca - jedan psunjski, imena Veljina glavica, jedan vrhunac smijeha, jedan zabave, jedan druženja i jedan ludesanja.
Savršen dan u planini!

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top