Markiranje Šibljaka

Malobrojna ekipa započela je s krčenjem i markiranjem nove planinarske staze na Brezovo polje po hrptu Šibljaka

Nova staza ići će nekadašnjom trasom planinarske staze, kojom je staza vodila do početka 80-ih godina. Staza uz Šibljački potok zbog neprohodnosti je ukinuta.

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top