Alternativni pravac na Brezovo polje

Obnovljena je markacija na stazi Bjelovac - Ivička kosa čime je uz prošlogodišnje markiranje kompletiran još jedan alternativni pravac na Brezovo polje.

Obnovljena staza kreće od Đukine česme na Strmcu i prateći potok Begovicu nas vodi na Bjelovac s kojeg se Bjelovačkim potokom uspinje do šumske ceste Crna mlaka - Brezovo polje u području Ivičke kose, kojom preko Dobre vode ima još 30 min do Brezovog polja. Dionica Bjelovačkim potokom izuzetno je lijepa, podsjeća na nekadašnju stazu Šibljačkim potokom, a zbog skliskog kamenja traži malo više opreza nego što smo navikli na psunjskim stazama.
Ukupno vrijeme do Brezovog polja sa Strmca je 2:30h hoda.

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top