Izlet na pl. Rilu u Bugarskoj - najava

Planinarski izlet u Bugarsku na planinu Rilu u organizaciji Višeslava Turkovića iz PD Mališćak.

Ukoliko vaš preglednik ne prikazuje dokument, pogledajte ga OVDJE.

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Sveta Gera 2024

Back to Top