Dječji izlet

Sve potrebne informacije nalaze se na pozivnici.

Prijave i informacije:
Boris Lovrić
Kontakt