Brezovo polje - najava

Stvarajmo tradiciju! Više obavijesti o potrebnom angažmanu članova naknadno!

  Plan aktivnosti

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Durmitor 2018

Back to Top