Markacijsko kulinarski event

Danas smo čistili i markirali planinarsku stazu na širem području Dobre vode.

Posla smo napravili, ali da nam je baš išlo od ruke i nije. Zavjetovali smo se kao Edmund Hillary i Tenzing Norgay, tako da to što se desilo nikada nećete saznati. A kad posao baš neće, ne valja na silu. Tako da bi zapravo naslov bio: Kulinarsko markacijski event.
Hebo me event.

  Plan aktivnosti

  Daljinar od Strmca

Brezovo polje 2:30 h
Crna mlaka 2 h
Kapetanica 2:15 h
Predola 40 min
Velja glava 1 h

Biokovo - Sveti Jure

Back to Top